Suché a lité podlahy

Provádíme pokládku podlah jak suchou, tak mokrou cestou a to pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů bytů, ale také pro průmyslové a komerční budovy.

Suché podlahy

Výhodou pokládky podlah suchou cestou je rychlost realizace, možnost realizovat i velmi nízké podlahy (vhodné hlavně u rekonstrukcí), dodatečná izolace (jak hluková, tak také tepelná), „čistota“ celého procesu a často i finanční výhodnost (díky jednodušší a rychlejší pokládce).

Výhody podrobně 

Zejména u rekonstrukcí bytů většina lidí ocení možnost srovnat křivou podlahu bez toho, aby do bytu byla přidána dodatečná vlhkost (vysychání bytu může trvat několik dnů i týdnů a při její vysoké hodnotě může být poškozeno jeho vybavení), což přináší nejvíce výhod zejména, pokud se rekonstruuje podlaha jen v části bytu a v ostatních místnostech se dále bydlí, navíc to umožňuje bezproblémovou a rychlou rekonstrukci a srovnání podlah i v zimním období, kdy by jinak větrání, například při použití lité podlahy, bylo problematické.

Velmi často jsou stavebníci u rekonstrukcí také omezeni maximální možnou výškou podlahy. Výhodou suchých podlah je pak jejich menší minimální tloušťka.

Další výhodou je rychlá realizace pokládky podlahy, a je zatížitelná téměř okamžitě po položení.

Neméně důležitou výhodou je „čistota“ (jako u všech stavebních prací i u pokládky podlahy suchou cestou dochází k určitému znečištění okolí, ale oproti pokládce mokrou cestou je znečištění znatelně menší) celého procesu a možnost etapizace pokládky.

Díky svému složení a technologii pokládky je rovněž dosaženo zvýšení tepelného odporu podlahy (tedy suchá podlaha dodatečně tepelně izoluje místnost) a také je mají dobré hodnoty kročejového útlumu a zvukové neprůzvučnosti, navíc díky technologii pokládky je možné ještě dodatečně kročejovou izolaci navýšit (Například aby si sousedé pod Vámi tolik nestěžovali na hluk způsobený chozením, dupáním dětí, přesunem nábytku apod.).

Suché podlahy ze sádrovláknitých desek nejsou vhodné jen například pod linoleum či plovoucí podlahy, ale je možné na ně pokládat například i dlažbu. Po náležitém ošetření je možné je používat i v místnostech s velkou vlhkostí (koupelny). Suché podlahy jsou rovněž vhodné pro podlahové topení.

Lité podlahy

Realizujeme lité podlahy všech druhů. Lité podlahy se hodí jak pro novostavby, tak také pro vyrovnání křivých podlah při rekonstrukcích rodinných domů a bytů. Různé technologie umožňují pokládku litých podlah různých tlouštěk a různě nerovné podlahy. Realizujeme lité podlahy cementové, pomocí samonivelačních hmot, ale také anhydritové lité podlahy. Lité podlahy lze použít jak jako podkladovou vrstvu například pod linoleum, plovoucí podlahu, tak ve speciální úpravě také jako finální nášlapnou vrstvu. V tomto případě pak jde nejčastěji o podlahy do technických místností, garáží, nebo průmyslových prostor.